Lal qadın

siyahbeyaz, loveFəlakətlər növbənövdür

Yaxınını itirəsən, sevdiyindən ayrılasan

Fəlakətlər rəngbərəngdir

Bu yaşında uşaq kimi bir küncdə ağlayasan.

Boğar səni hıçqırıqlar

Boğazında düyümlənər

Gəzər sənin hisslərində

Ruhunda veyillənər.

Oxumağa davam et