Bizlər…

 “Çağdaş” cəmiyyətimizdə çağdaş mexanizmaya pərəsdiş etməyin çağdaş insanlığı nə cür fəlakətlə üz-üzə qoyduğunu gördüyüm qədəri ilə sizinlə paylaşmaq isdəyirəm. Hələ dünən minbir həyəcanla əllərinin yaradıcısına yüksəlməyini, dünya nemətlərindən isdifadə etməmələri üçün biləklərinə vurulan zincirləri sayan qərbli, qəlbi ilə münasibəti kəsdikdən sonra əvvəlki xəyali zincirə qarşılıq minlərlə halqası olan həqiqi zincirin ağırlığını vicdanında hiss etməyə başlayıb.

Günümüzdə yazılan yüzlərlə bəlkə də minlərlə yazılar, məqalələr var. Təbii olaraq yazan qələmlər arasında gənc qələmlər  “mən də varam” deməyə başlayıb. Bu sevindirici hal olsa da acınacaqlı tərəfi odur ki, gəncliyimiz milli mənəvi dəyərlərindən uzaqlaşmış, xüsusən də qələm əhli dediklərimizin bəziləri  “ucuz”, heç bir dəyəri yoxdur deyiləcək qədər bir önəmi olmayan mövzulara baş vururlar. Kimisi heyvanlar aləmindən, kimisi kitablardan, kimisi siyasətdən, kimisi sosyal-iqdisadi problemlərdən bəhs edərkən təəssüf ki ən önəmli faktoru-insan faktorunu unutduq. Oxumağa davam et